SalmonCamera Splash
4K9I9617-leaping salmon.jpg

Home

 

 

 

 
 

Om oss

Vi er en ideell organisasjon hvor ingen mottar lønn eller kompensasjon, og hvor fokuset er på vill laks, sjøørret og sjørøye. Hver krone av vår økonomi går direkte til arbeidet for å fremme formålet. Organisasjonens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Formål
SalmonCamera har som formål å rette søkelys på alle menneskeskapte problemer for villaks, sjøørret og sjørøye.

Målsetning
Det langsiktige målet for SalmonCamera er å få laks-, sjøørret- og sjørøyebestandene tilbake til historisk størrelse og at fremtidig beskatning kun skjer på en slik måte at bestandene bevarer sin styrke.

Tiltak
SalmonCamera skal gjennom opplysningsarbeid og aktiv deltakelse i samfunnsdebatten sette fokus på vill laksefisk og de problemstillinger menneskelig aktivitet medfører for bestandene. Dette søkes blant annet løst ved å belyse og popularisere relevant forskning som relaterer seg til vill laksefisk, på en for allmenheten forståelig måte.

 
 

 
 

Bli medlem

Medlemskap i SalmonCamera koster kr.1000 pr år (kr 200 for ungdom, studenter og pensjonister) og settes inn på kontonummer 15032593299. Når innbetalingen er registrert vil du bli tildelt medlemsnummer i SalmonCamera.

 

Navn *
Navn
 
 
 

 
 

Kontakt

Mail

post@salmoncamera.com


adresse

Bellevue 4, 5019 Bergen